Podmínky Služby

Poslední aktualizace 2023-07-22

Tyto Podmínky Služby byly původně napsány v angličtině. Můžeme přeložit tyto Podmínky Služby do jiných jazyků. V případě konfliktu mezi přeloženou verzí těchto Podmínky Služby a anglickou verzí bude rozhodující anglická verze.

My, lidé z Itself Tools, milujeme vytváření online nástrojů. Doufáme, že se vám budou líbit.

Těmito Podmínky Služby se řídí váš přístup a používání produktů a služeb, které Itself Tools („nás“) poskytuje prostřednictvím nebo pro:

Naše webové stránky, včetně: adjectives-for.com, aidailylife.com, arvruniverse.com, convertman.com, ecolivingway.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, literaryodyssey.com, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, philodive.com, puzzlesmastery.com, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, tempmailmax.com, to-text.com, translated-into.com, veganhow.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com

Naše mobilní aplikace nebo „chrome extension“, které odkazuje na tyto zásady.**

** Naše mobilní aplikace a „chrome extension“ jsou nyní softwarem „na konci životnosti“, již nejsou k dispozici ke stažení ani podporovány. Našim uživatelům doporučujeme, aby ze svých zařízení vymazali naše mobilní aplikace a „chrome extension“ a místo toho používali naše webové stránky. Vyhrazujeme si právo z tohoto dokumentu kdykoli odstranit odkazy na tyto mobilní aplikace a „chrome extension“.

V těchto Podmínky Služby, pokud odkazujeme na:

„Naše Služby“, odkazujeme na produkty a služby, které poskytujeme prostřednictvím nebo pro kteroukoli z našich webových stránek, aplikací nebo „chrome extension“, které odkazují nebo odkazuje na tyto zásady, včetně těch, které jsou uvedeny výše.

TYTO PODMÍNKY SLUŽBY POPISUJÍ NAŠE ZÁVAZKY VŮČI VÁM A VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠE SLUŽBY. PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM PEČLIVĚ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE. TYTO PODMÍNKY SLUŽBY ZAHRNUJÍ POVINNÉ ROZHODČÍ USTANOVENÍ V § 15. POKUD S TĚMITO PODMÍNKY SLUŽBY NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY.

Před přístupem nebo použitím Naše Služby si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky Služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části Naše Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi Podmínky Služby a všemi ostatními provozními pravidly, zásadami a postupy, které můžeme čas od času zveřejnit prostřednictvím Naše Služby (společně „Dohoda“). Souhlasíte také s tím, že můžeme automaticky změnit, aktualizovat nebo přidat číslo Naše Služby a na jakékoli změny se použije číslo Dohoda.

1. KDO JE KDO

„Vy“ znamená jakoukoli fyzickou osobu nebo subjekt používající číslo Naše Služby. Pokud používáte číslo Naše Služby jménem jiné osoby nebo subjektu, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni přijmout číslo Dohoda jménem této osoby nebo subjektu, že používáním čísla Naše Služby přijímáte Dohoda jménem této osoby nebo subjektu a že pokud vy nebo tato osoba nebo subjekt porušíte Dohoda, vy a tato osoba nebo subjekt souhlasíte s tím, že budete vůči nám odpovědní.

2. VÁŠ ÚČET

Když používání Naše Služby vyžaduje účet, souhlasíte s tím, že nám poskytnete úplné a přesné informace a budete je udržovat aktuální, abychom s vámi mohli komunikovat o vašem účtu. Možná vám budeme muset zasílat e-maily o důležitých aktualizacích (jako jsou změny na našem čísle Podmínky Služby nebo Zásady ochrany osobních údajů) nebo vás informovat o právních dotazech nebo stížnostech, které dostáváme ohledně způsobů, jak používáte číslo Naše Služby, abyste mohli v reakci přijímat informovaná rozhodnutí.

Dokud nebudeme moci ověřit informace o vašem účtu, jako je vaše e-mailová adresa, můžeme váš přístup omezit na číslo Naše Služby.

Jste výhradně zodpovědní a ručíte za veškerou aktivitu pod svým účtem. Jste také plně odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu (což zahrnuje i udržování vašeho hesla v bezpečí). Neneseme odpovědnost za žádné vaše činy nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku vašeho jednání nebo opomenutí.

Nesdílejte ani nezneužívejte své přístupové údaje. A okamžitě nás informujte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení. Pokud se domníváme, že byl váš účet prolomen, můžeme jej pozastavit nebo deaktivovat.

Pokud se chcete dozvědět, jak nakládáme s údaji, které nám poskytujete, podívejte se na naše číslo Zásady ochrany osobních údajů.

3. POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ VĚK

Naše Služby nejsou určeny dětem. Pokud je vám méně než 13 let (nebo 16 let v Evropě), nemáte povoleno používat číslo Naše Služby. Pokud se zaregistrujete jako uživatel nebo jinak používáte Naše Služby, prohlašujete, že je vám alespoň 13 (nebo 16 v Evropě). Číslo Naše Služby můžete použít pouze v případě, že s námi můžete právně uzavřít závaznou smlouvu. Jinými slovy, pokud je vám méně než 18 let (nebo jste dosáhli zletilosti tam, kde žijete), můžete číslo Naše Služby používat pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, který souhlasí s číslem Dohoda.

4. ODPOVĚDNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ A UŽIVATELŮ

Nekontrolovali jsme a nemůžeme zkontrolovat veškerý obsah (jako je text, fotografie, video, zvuk, kód, počítačový software, položky na prodej a další materiály) („Obsah“) na webových stránkách, které odkazují na, nebo jsou propojeny z Naše Služby. Nejsme zodpovědní za jakékoli použití nebo účinky webových stránek Obsah nebo třetích stran. Takže například:

Nemáme žádnou kontrolu nad weby třetích stran.

Odkaz na nebo z jednoho z Naše Služby nepředstavuje ani nenaznačuje, že podporujeme jakoukoli webovou stránku třetí strany.

Nepodporujeme žádné číslo Obsah ani neprohlašujeme, že číslo Obsah je přesné, užitečné nebo není škodlivé. Obsah může být urážlivé, neslušné nebo nevhodné; obsahovat technické nepřesnosti, typografické chyby nebo jiné chyby; nebo porušovat či porušovat soukromí, práva na publicitu, práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody vyplývající z přístupu, používání, nákupu nebo stahování Obsah kohokoli, ani za jakoukoli škodu způsobenou weby třetích stran. Jste odpovědní za přijetí nezbytných opatření k ochraně sebe a svých počítačových systémů před viry, červy, trojskými koňmi a jiným škodlivým nebo destruktivním obsahem.

Vezměte prosím na vědomí, že na Obsah, který si stáhnete, zkopírujete, zakoupíte nebo používáte, se mohou vztahovat další smluvní podmínky třetích stran.

5. POPLATKY, PLATBA A OBNOVENÍ

Poplatky za Placené Služby.

Některé z Naše Služby jsou nabízeny za poplatek, například plány convertman.com. Používáním Placená Služba souhlasíte s placením uvedených poplatků. V závislosti na Placená Služba mohou existovat jednorázové nebo opakované poplatky. U opakujících se poplatků vám budeme účtovat nebo účtovat poplatky ve vámi zvoleném intervalu s automatickým obnovováním (například měsíčně, ročně) na základě platby předem, dokud je nezrušíte, což můžete provést kdykoli zrušením předplatného, plán nebo službu.

Daně.

V rozsahu povoleném zákonem, nebo pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny poplatky nezahrnují příslušné federální, provinční, státní, místní nebo jiné vládní prodeje, zboží a služby s přidanou hodnotou, harmonizované nebo jiné daně, poplatky nebo poplatky (“ Daně”). Jste odpovědní za zaplacení všech příslušných čísel Daně souvisejících s vaším používáním čísla Naše Služby, vašimi platbami nebo nákupy. Pokud jsme povinni zaplatit nebo vybrat Daně na poplatcích, které jste zaplatili nebo zaplatíte, odpovídáte za tyto Daně a my můžeme inkasovat platbu.

Způsob platby.

Pokud se vaše platba nezdaří, Placené Služby jinak nebude zaplaceno nebo zaplaceno včas (například pokud kontaktujete svou banku nebo společnost, která vám vydala kreditní kartu, aby odmítla nebo zrušila účtování poplatků za číslo Placené Služby), nebo máme podezření, že platba je podvodná, může okamžitě zrušit nebo zrušit váš přístup na číslo Placené Služby bez upozornění.

Automatická obnova.

Aby byla zajištěna nepřerušená služba, opakující se Placené Služby se automaticky obnovují. To znamená, že pokud nezrušíte předplatné Placená Služba před koncem příslušného období předplatného, automaticky se obnoví a vy nás opravňujete k použití jakéhokoli platebního mechanismu, který pro vás máme v evidenci, jako jsou kreditní karty nebo PayPal, nebo vám fakturujeme (ve kterém v případě, že platba je splatná do 15 dnů), aby se vybral v té době platný poplatek za předplatné a také jakékoli číslo Daně. Ve výchozím nastavení bude vaše číslo Placené Služby obnoveno na stejný interval jako vaše původní období předplatného, takže pokud si například zakoupíte měsíční předplatné plánu convertman.com, bude vám každý měsíc účtován přístup na další 1měsíční období. Můžeme vám účtovat poplatky až jeden měsíc před koncem období předplatného, abychom se ujistili, že otravné problémy s fakturací neúmyslně nenaruší váš přístup na číslo Naše Služby. Datum automatického obnovení vychází z data původního nákupu a nelze jej změněno. Pokud jste si zakoupili přístup k více službám, můžete mít více dat obnovení.

Zrušení automatického obnovení.

Své číslo Placené Služby můžete spravovat a zrušit na webových stránkách příslušné služby. Můžete například spravovat všechny své plány convertman.com prostřednictvím stránky účtu convertman.com. Chcete-li zrušit plán convertman.com, přejděte na stránku svého účtu, klikněte na plán, který chcete zrušit, a poté podle pokynů zrušte předplatné nebo vypněte automatické obnovení.

Poplatky a změny.

Naše poplatky můžeme kdykoli změnit v souladu s těmito Podmínky Služby a požadavky podle platných zákonů. To znamená, že můžeme v budoucnu změnit naše poplatky, začít účtovat poplatky za Naše Služby, které byly dříve zdarma, nebo odstranit nebo aktualizovat funkce nebo funkce, které byly dříve v poplatcích zahrnuty. Pokud se změnami nesouhlasíte, musíte své číslo Placená Služba zrušit.

Vrácení peněz

Můžeme mít zásady pro vrácení peněz pro některé z našich Placené Služby a také poskytneme vrácení peněz, pokud to vyžaduje zákon. Ve všech ostatních případech nedochází k vrácení peněz a všechny platby jsou konečné.

6. ZPĚTNÁ VAZBA

Rádi od vás slyšíme a neustále se snažíme Naše Služby vylepšovat. Když s námi sdílíte komentáře, nápady nebo zpětnou vazbu, souhlasíte s tím, že je můžeme používat bez jakéhokoli omezení nebo kompenzace pro vás.

7. VŠEOBECNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA

Naším posláním je vytvářet skvělé nástroje a Naše Služby jsou navrženy tak, aby vám poskytly kontrolu nad používáním našich nástrojů. Zejména prohlašujete a zaručujete, že vaše používání Naše Služby:

Bude v přísném souladu s Dohoda;

Bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy (včetně, bez omezení, všech platných zákonů týkajících se chování online a přijatelného obsahu, soukromí, ochrany dat, přenosu technických dat exportovaných ze země, ve které sídlíte, používání nebo poskytování finančních služeb , oznámení a ochrana spotřebitele, nekalá soutěž a klamavá reklama);

Nebude k žádným nezákonným účelům, k publikování nezákonného obsahu nebo k podpoře nezákonných činností;

Neporuší ani nezneužije práva duševního vlastnictví společnosti Itself Tools nebo jakékoli třetí strany;

Nebude přetěžovat nebo zasahovat do našich systémů ani nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovat naši infrastrukturu, jak určíme podle vlastního uvážení;

Nezveřejní osobní údaje ostatních;

Nebude použito k rozesílání nevyžádané pošty nebo hromadného nevyžádané zprávy;

Nebude zasahovat, narušovat nebo útočit na žádnou službu nebo síť;

Nebude použito k vytvoření, distribuci nebo povolení materiálu, který je, usnadňuje nebo funguje ve spojení s malwarem, spywarem, adwarem nebo jinými škodlivými programy nebo kódy;

Nebude zahrnovat reverzní inženýrství, dekompilaci, rozebrání, dešifrování nebo jiný pokus o odvození zdrojového kódu pro Naše Služby nebo jakoukoli související technologii, která není open source; a

Nebude zahrnovat pronájem, leasing, půjčování, prodej nebo přeprodej Naše Služby nebo souvisejících údajů bez našeho souhlasu.

8. PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV A ZÁSADY DMCA

Když žádáme ostatní, aby respektovali naše práva duševního vlastnictví, respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že některý Obsah porušuje vaše autorská práva, napište nám.

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Dohoda na vás nepřevádí žádné duševní vlastnictví Itself Tools ani třetí strany a veškerá práva, nároky a podíly na takovém vlastnictví zůstávají (mezi Itself Tools a vámi) výhradně Itself Tools. Itself Tools a všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použitá ve spojení s Naše Služby jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Itself Tools (nebo poskytovatelů licencí Itself Tools). Další ochranné známky, servisní známky, grafika a loga použitá ve spojení s Naše Služby mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Používání Naše Služby vám neuděluje žádné právo ani licenci k reprodukci nebo jinému použití jakýchkoli ochranných známek Itself Tools nebo třetích stran.

10. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Při používání Naše Služby můžete povolit, používat nebo nakupovat služby, produkty, software, vložení nebo aplikace (jako jsou motivy, rozšíření, pluginy, bloky nebo terminály v místě prodeje) poskytnuté nebo vyrobené třetí stranou nebo vámi ( „Služby třetích stran“).

Pokud používáte jakékoli služby třetích stran, rozumíte tomu, že:

Služby třetích stran nejsou prověřovány, podporovány ani kontrolovány Itself Tools.

Jakékoli použití služby třetí strany je na vaše vlastní riziko a my za služby třetích stran neneseme odpovědnost ani nikomu neručíme.

Vaše používání je výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou („třetí strana“) a řídí se podmínkami a zásadami třetí strany.

Některé služby třetích stran mohou vyžadovat nebo vyžadovat přístup k vašim datům prostřednictvím věcí, jako jsou pixely nebo soubory cookie. Pokud používáte Službu třetí strany nebo jim udělíte přístup, bude s daty nakládáno v souladu se zásadami a postupy ochrany osobních údajů třetí strany, které byste si měli před použitím jakýchkoli Služeb třetích stran pečlivě přečíst. Služby třetích stran nemusí správně fungovat s číslem Naše Služby a nemusíme být schopni poskytnout podporu pro problémy způsobené jakýmikoli službami třetích stran.

Máte-li dotazy nebo obavy ohledně fungování služby třetí strany nebo potřebujete podporu, kontaktujte přímo třetí stranu.

Ve vzácných případech můžeme podle našeho uvážení pozastavit, deaktivovat nebo odstranit služby třetích stran z vašeho účtu.

11. ZMĚNY

Jakýkoli aspekt Naše Služby můžeme kdykoli aktualizovat, změnit nebo přerušit. Protože číslo Naše Služby neustále aktualizujeme, musíme někdy změnit právní podmínky, za kterých jsou nabízeny. Dohoda může být změněno pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněným jednatelem Itself Tools, nebo pokud Itself Tools zveřejní revidovanou verzi. Dáme vám vědět, když dojde ke změnám: zveřejníme je zde a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ a můžeme také zveřejnit příspěvek na jednom z našich blogů nebo vám poslat e-mail nebo jinou komunikaci, než změny vstoupí v platnost. Vaše další používání Naše Služby poté, co vstoupí v platnost nové podmínky, bude podléhat novým podmínkám, takže pokud nesouhlasíte se změnami v nových podmínkách, měli byste přestat používat Naše Služby. Pokud máte stávající předplatné, můžete mít nárok pro vrácení peněz.

12. UKONČENÍ

Můžeme kdykoli ukončit váš přístup k celému nebo kterékoli části Naše Služby, s důvodem nebo bez důvodu, s upozorněním nebo bez něj, s okamžitou účinností. Máme právo (i když nikoli povinnost) dle vlastního uvážení ukončit nebo odepřít přístup a používání kteréhokoli z Naše Služby jakémukoli jednotlivci nebo subjektu z jakéhokoli důvodu. Nebudeme mít žádnou povinnost vracet jakékoli dříve zaplacené poplatky.

Číslo Naše Služby můžete kdykoli přestat používat, nebo pokud používáte číslo Placená Služba, můžete jej kdykoli zrušit, s výhradou části Poplatky, platby a obnovení těchto čísel Podmínky Služby.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Naše Služby, včetně veškerého obsahu, článků, nástrojů nebo jiných zdrojů, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Itself Tools a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení.

Všechny články a obsah jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny jako odborné rady. Přesnost, úplnost nebo spolehlivost takových informací není zaručena. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli kroky podniknuté na základě těchto informací jsou výhradně na vaše vlastní riziko.

Ani Itself Tools, ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že Naše Služby bude bezchybný nebo že přístup k němu bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Berete na vědomí, že stahujete nebo jinak získáváte obsah nebo služby prostřednictvím Naše Služby podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Itself Tools a její autoři se výslovně zříkají jakékoli odpovědnosti za akce provedené nebo neprovedené na základě některého nebo celého obsahu Naše Služby. Používáním Naše Služby souhlasíte s tímto vyloučením odpovědnosti a berete na vědomí, že poskytnuté informace a služby by neměly být používány jako náhrada za právní, obchodní nebo jiné odborné poradenství.

14. JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO.

Pokud příslušný zákon nestanoví jinak, bude se číslo Dohoda a jakýkoli přístup k číslu Naše Služby nebo jeho použití řídit zákony provincie Quebec v Kanadě, s výjimkou ustanovení o kolizi právních předpisů. Správným místem pro jakékoli spory vyplývající z nebo související s Dohoda a jakýkoli přístup nebo použití Naše Služby, které jinak nepodléhají arbitráži (jak je uvedeno níže), budou provinční a federální soudy se sídlem v Montrealu, Quebec, Kanada.

15. ROZHODČÍ SMLOUVA

Všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti s Dohoda nebo v souvislosti s jakýmkoli právním vztahem spojeným nebo odvozeným od Dohoda budou s konečnou platností řešeny arbitráží podle arbitrážních pravidel ADR Institute of Canada, Inc. Sídlem arbitráže bude Montreal, Kanada. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodčí rozhodnutí lze vykonat u kteréhokoli soudu. Vítězná strana v jakékoli žalobě nebo řízení o vymáhání Dohoda má nárok na náklady a poplatky za právní zastoupení.

16. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Itself Tools ani její dodavatelé, partneři nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost (včetně za jakékoli produkty nebo služby třetích stran zakoupené nebo používané prostřednictvím Naše Služby) s ohledem na jakýkoli předmět Dohoda na základě jakékoli smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiná právní nebo spravedlivá teorie pro: (i) jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody; ii) náklady na pořízení náhradních výrobků nebo služeb; (iii) za přerušení používání nebo ztrátu nebo poškození dat; nebo (iv) za jakékoli částky, které překračují 50 USD nebo poplatky, které jste zaplatili na číslo Itself Tools pod číslem Dohoda během období dvanácti (12) měsíců před důvodem žaloby, podle toho, která hodnota je vyšší. Společnost Itself Tools nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění způsobené záležitostmi mimo její přiměřenou kontrolu. Výše uvedené neplatí v rozsahu zakázaném platnými zákony.

17. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost Itself Tools, její dodavatele a poskytovatele licencí a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance a zástupce za jakékoli ztráty, závazky, požadavky, škody, náklady, nároky a výdaje, včetně právníků. ' poplatky, vyplývající nebo související s vaším používáním Naše Služby, včetně, ale nejen, vašeho porušení Dohoda nebo jakékoli smlouvy s poskytovatelem služeb třetích stran používaných v souvislosti s Naše Služby.

18. EKONOMICKÉ SANKCE USA

Číslo Naše Služby nesmíte používat, pokud je takové použití v rozporu s americkým zákonem o sankcích nebo pokud jste na seznamu vedeném orgánem vlády USA týkajícím se určených, omezených nebo zakázaných osob.

19. PŘEKLAD

Tyto Podmínky Služby byly původně napsány v angličtině. Můžeme přeložit tyto Podmínky Služby do jiných jazyků. V případě konfliktu mezi přeloženou verzí těchto Podmínky Služby a anglickou verzí bude rozhodující anglická verze.

20. RŮZNÉ

Dohoda (spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami, které poskytujeme a které se vztahují na jakoukoli konkrétní službu) tvoří celou smlouvu mezi Itself Tools a vámi týkající se Naše Služby. Pokud je jakákoli část Dohoda nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, je tato část oddělitelná od Dohoda a není ovlivní platnost nebo vymahatelnost zbytku Dohoda. Vzdání se kterékoli podmínky nebo podmínky Dohoda kteroukoli ze stran nebo jakékoli jejich porušení v jakémkoliv jednotlivém případě nezpůsobí vzdání se takové podmínky nebo jejího následného porušení.

Itself Tools může bezpodmínečně postoupit svá práva pod Dohoda. Svá práva podle Dohoda můžete postoupit pouze s naším předchozím písemným souhlasem.

KREDIT A LICENCE

Části těchto Podmínky Služby byly vytvořeny zkopírováním, přizpůsobením a novým použitím částí Podmínky Služby z WordPress (https://wordpress.com/tos). Tyto Podmínky Služby jsou dostupné pod licencí Creative Commons Sharealike, a proto také zpřístupňujeme naše Podmínky Služby pod stejnou licencí.