Prawf Gwegamera

Prawf Gwegamera

Gwneud diagnosis cyflym a thrwsio problemau gwe-gamera gyda'n hofferyn a'n canllawiau ar-lein cynhwysfawr

Canllawiau cynhwysfawr i drwsio'ch camera ddim yn gweithio

Os yw'ch camera yn rhoi trafferth i chi, mae'n bwysig nodi ble mae'r broblem - ai gyda'ch dyfais neu ap penodol y mae? Mae ein canllawiau wedi'u teilwra i'ch helpu i nodi a datrys y mater, wedi'u rhannu'n ddau gategori: canllawiau dyfeisiau a chanllawiau ap.

Mae Device Guides yn cynnig camau datrys problemau ar gyfer materion yn ymwneud â chaledwedd ar iPhones, Androids, cyfrifiaduron Windows, a mwy. Mae'r canllawiau hyn yn berffaith os nad yw'ch camera'n gweithio ar draws pob rhaglen.

Mae Canllawiau Apiau yn canolbwyntio ar broblemau meddalwedd-benodol o fewn rhaglenni fel Skype, Zoom, WhatsApp, ac ati. Defnyddiwch y rhain os ydych chi'n cael problemau o fewn un ap penodol yn unig.

Dewiswch y canllaw priodol yn seiliedig ar eich sefyllfa ar gyfer atebion wedi'u targedu.