Η κάμερα Skype δεν λειτουργεί στο iPhone ; Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Η Κάμερα Skype Δεν Λειτουργεί Στο iPhone ; Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Διαγνώστε και επιλύστε προβλήματα κάμερας Skype στο iPhone με τον ολοκληρωμένο οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων και το διαδικτυακό εργαλείο δοκιμών κάμερας

Ενημερώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024

Διορθώστε την κάμερα Skype που δεν λειτουργεί στο iPhone

 1. Ελέγξτε τα δικαιώματα Skype
  • Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
  • Μεταβείτε στοΑπόρρητο > Κάμερα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το Skype είναι στη λίστα και έχει πρόσβαση στην κάμερά σας.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις βίντεο του Skype
  • Ανοίξτε το Skype και μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Κάμερα
  • Βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας είναι επιλεγμένη από το αναπτυσσόμενο μενού.
  • Ελέγξτε εάν εμφανίζεται η προεπισκόπηση βίντεο· αν όχι, η κάμερα ενδέχεται να χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.
 3. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή Skype
  • Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
  • Κλείστε και ανοίξτε ξανά το Skype.
  • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάμερα με το Skype.
 4. Ενημερώστε το iOS
  • Συνδέστε το iPhone σας σε Wi-Fi.
  • Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
  • Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
 5. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου
  • Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή Επαναφορά iPhone.
  • Πατήστε Επαναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου.
  • Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής σας.