iotools

תקן Messenger בעיות וידאו ב Android

בדוק את המצלמה שלך באופן מקוון ומצא הוראות לתקן אותה

Google Play Store
תקן Messenger בעיות וידאו ב Android

בדיקת מצלמות רשת מאפשרת לך לבדוק את המצלמה שלך ישירות בדפדפן שלך. הוא גם מספק הוראות לתיקון המצלמה שלך במכשירים רבים ועם יישומי שיחות קול ווידאו רבים.

ישנן סיבות רבות לכך שהמצלמה שלך לא עובדת. ייתכן שיש לך בעיות במצלמה אם ליישום המשתמש במצלמה אין את ההגדרות הנכונות. או שהמצלמה לא תפעל כלל במכשיר שלך, ללא קשר ליישום שבו אתה משתמש.

לאחר תחילת הבדיקה, אם המצלמה שלך עובדת, תראה בדפדפן שלך את הסרטון שהמצלמה מצלמת. אם המצלמה שלך לא עובדת, תראה הודעת שגיאה. במקרה כזה תוכל לבדוק את ההוראות לתיקון בעיות מצלמה ספציפיות למכשיר או ליישום שלך.

בבדיקת מצלמת הרשת שלנו הפרטיות שלך מוגנת לחלוטין: שום נתוני וידאו לא נשלחים דרך האינטרנט. עיין בסעיף "ללא העברות נתונים" למטה למידע נוסף.

We don't transfer your data

אין העברות נתונים!

אנו לא מעבירים את הנתונים שלך (קבצים, נתוני מיקום, עדכוני שמע ווידאו) דרך האינטרנט! כל הפעולות המבוצעות על ידי הכלים שלנו נעשות על ידי הדפדפן שלך עצמו. אנו משתמשים בטכנולוגיות האינטרנט העדכניות ביותר (WebAssembly ו- HTML5) כדי לפתח כלים מהירים ושמגנים על פרטיותך. בניגוד לרוב הכלים המקוונים האחרים, איננו צריכים להעביר את הקבצים שלך או נתונים אחרים דרך האינטרנט לשרתים מרוחקים. בעזרת הכלים המקוונים החינמיים של iotools, אין צורך בהתקנה והנתונים שלך לעולם לא עוזבים את המכשיר שלך!

הוראות לתיקון בעיות המצלמה והווידאו

מצא הוראות ספציפיות על ידי בחירת יישום והתקן


iotools

© 2020 iotools. כל הזכויות שמורות.