FaceTime kamera nem működik iPad on? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Facetime Kamera Nem Működik iPad On? Ultimate Fix and Troubleshooting Guide 2024

Diagnosztizálja és oldja meg FaceTime kamerával kapcsolatos problémákat iPad átfogó hibaelhárítási útmutatónkkal és online kameratesztelő eszközünkkel

Frissítve 2024. január 21.

FaceTime kamera nie działa na iPadzie - jak naprawić?

 1. Sprawdź uprawnienia FaceTime
  • Naciśnij przyciski Windows + I, aby otworzyć Ustawienia na iPadzie.
  • Przejdź do Prywatność i zabezpieczenia > Kamera.
  • Upewnij się, że FaceTime jest wymienione i ma uprawnienia dostępu do aparatu.
 2. Zaktualizuj sterownik aparatu
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz Menedżer urządzeń.
  • Rozwiń sekcję „Aparaty”, „Urządzenia do obrazowania” lub „Kontrolery dźwięku, wideo i gier”.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy aparat i wybierz „Aktualizuj sterownik”.
  • Wybierz „Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Sprawdź ustawienia wideo FaceTime
  • Otwórz FaceTime i przejdź do Narzędzia > Preferencje > Ustawienia wideo.
  • Upewnij się, że aparat jest wybrany z menu rozwijanego.
  • Sprawdź, czy wyświetlany jest podgląd wideo; jeśli nie, aparat może być używany przez inną aplikację.
 4. Uruchom ponownie iPada
  • Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
  • Uruchom ponownie iPada, przechodząc do Ustawienia > Ogólne > Wyłącz.
  • Spróbuj ponownie użyć aparatu z FaceTime po ponownym uruchomieniu.
 5. Przeinstaluj FaceTime
  • Odinstaluj FaceTime z Panelu sterowania lub aplikacji Ustawienia.
  • Pobierz najnowszą wersję FaceTime z oficjalnej strony internetowej.
  • Zainstaluj FaceTime i zaloguj się na swoje konto.

Jeśli wykonałeś wszystkie kroki, a aparat nadal nie działa z FaceTime, rozważ zwrócenie się o pomoc do pomocy technicznej Apple lub profesjonalnego technika.

Heti TippHeti Tipp

Győződjön meg arról, hogy internetkapcsolata stabil a webkamera megszakítás nélküli tesztelése érdekében.