ჩვენ ვავითარებთ ონლაინ ინსტრუმენტებს, რომლებიც არის სწრაფი, ანონიმური, უფასო და მარტივი.

Iotools– ის ონლაინ ინსტრუმენტებს უნიკალურს წარმოადგენს ის, რომ ისინი არ აგზავნიან მომხმარებლის მონაცემებს (ფაილებს, აუდიო და ვიდეო მონაცემებს) ინტერნეტით. ინსტრუმენტების მიერ შესრულებული მთელი სამუშაო ხორციელდება თავად ბრაუზერის მიერ! ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ინსტრუმენტები სწრაფი და ანონიმურია (მომხმარებლის კონფიდენციალურობა მთლიანად დაცულია). ვინაიდან სხვა ონლაინ ინსტრუმენტების უმეტესობა მომხმარებლის მონაცემებს აგზავნის დისტანციურ სერვერებზე, ამ მონაცემების დამუშავების მიზნით, ჩვენ ეს არ ხდება. მომხმარებლის ყველა მონაცემი ადგილობრივი რჩება მისი მოწყობილობისთვის. ჩვენთან, თქვენ უსაფრთხოდ ხართ!

ჩვენ ამას მივაღწევთ უახლესი ვებ – ტექნოლოგიების გამოყენებით: HTML5 და WebAssemble, კოდის ფორმა, რომელსაც მართავს ბრაუზერი, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩვენს ონლაინ ხელსაწყოებს შეასრულონ თითქმის ადგილობრივი სიჩქარით.