Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt 2023-07-22

Deze Servicevoorwaarden zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven. We kunnen deze Servicevoorwaarden in andere talen vertalen. In het geval van een conflict tussen een vertaalde versie van deze Servicevoorwaarden en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Wij, de mensen van Itself Tools, houden ervan om online tools te maken. We hopen dat je ervan geniet.

Deze Servicevoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de producten en diensten die Itself Tools (“ons”) levert via of voor:

Onze websites, waaronder: adjectives-for.com, aidailylife.com, arvruniverse.com, convertman.com, ecolivingway.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, literaryodyssey.com, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, philodive.com, puzzlesmastery.com, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, tempmailmax.com, to-text.com, translated-into.com, veganhow.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com

Onze mobiele applicaties of “chrome extension” die naar dit beleid linkt.**

** Onze mobiele applicaties en "chrome extension" zijn nu "end-of-life" software, ze zijn niet langer beschikbaar om te downloaden en worden niet langer ondersteund. We raden onze gebruikers aan om onze mobiele applicaties en "chrome extension" van hun apparaten te verwijderen en in plaats daarvan onze websites te gebruiken. We behouden ons het recht voor om op elk moment verwijzingen naar die mobiele applicaties en "chrome extension" uit dit document te verwijderen.

In deze Servicevoorwaarden, als we verwijzen naar:

"Onze Diensten", we verwijzen naar de producten en diensten die we leveren via of voor een van onze websites, applicaties of "chrome extension" die verwijzen naar of linken naar dit beleid, inclusief alle hierboven genoemde.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN BESCHRIJFT ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS U EN UW RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. LEES ZE AANDACHTIG DOOR EN NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U VRAGEN HEEFT. DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVATTEN EEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING IN SECTIE 15. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, GEBRUIK ONZE DIENSTEN DAN NIET.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze Diensten opent of gebruikt. Door een deel van Onze Diensten te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle Servicevoorwaarden en alle andere bedieningsregels, beleidsregels en procedures die we van tijd tot tijd via Onze Diensten kunnen publiceren (gezamenlijk "De Overeenkomst"). U gaat er ook mee akkoord dat we Onze Diensten automatisch kunnen wijzigen, bijwerken of toevoegen, en De Overeenkomst is van toepassing op alle wijzigingen.

1. WIE IS WIE?

"U" betekent elke persoon of entiteit die Onze Diensten gebruikt. Als u Onze Diensten gebruikt namens een andere persoon of entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om De Overeenkomst namens die persoon of entiteit te accepteren, dat u door Onze Diensten te gebruiken accepteert De Overeenkomst namens die persoon of entiteit, en dat als u, of die persoon of entiteit De Overeenkomst schendt, u en die persoon of entiteit ermee instemmen verantwoordelijk jegens ons te zijn.

2. UW ACCOUNT

Als u voor het gebruik van Onze Diensten een account nodig heeft, stemt u ermee in ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en de informatie actueel te houden, zodat we met u over uw account kunnen communiceren. Mogelijk moeten we u e-mails sturen over opmerkelijke updates (zoals wijzigingen in onze Servicevoorwaarden of Privacybeleid), of om u op de hoogte te stellen van juridische vragen of klachten die we ontvangen over de manier waarop u Onze Diensten gebruikt, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken als reactie.

We kunnen uw toegang beperken tot Onze Diensten totdat we uw accountgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen verifiëren.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten onder uw account. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account (inclusief het beveiligen van uw wachtwoord). Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw handelen of nalaten.

Deel of misbruik uw toegangsgegevens niet. En stel ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of van enige andere inbreuk op de beveiliging. Als we denken dat uw account is gecompromitteerd, kunnen we het opschorten of uitschakelen.

Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, raadpleeg dan onze Privacybeleid.

3. MINIMUMLEEFTIJDSVEREISTEN

Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen. Je mag Onze Diensten niet openen of gebruiken als je jonger bent dan 13 (of 16 in Europa). Als u zich als gebruiker registreert of op een andere manier Onze Diensten gebruikt, verklaart u dat u ten minste 13 (of 16 in Europa) bent. U mag Onze Diensten alleen gebruiken als u wettelijk een bindend contract met ons kunt sluiten. Met andere woorden, als u jonger bent dan 18 jaar (of de wettelijke meerderjarigheid waar u woont), kunt u Onze Diensten alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die akkoord gaat met De Overeenkomst.

4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEZOEKERS EN GEBRUIKERS

We hebben niet alle inhoud (zoals tekst, foto, video, audio, code, computersoftware, te koop aangeboden artikelen en ander materiaal) (“Inhoud”) op websites die linken naar, of zijn gekoppeld vanaf, Onze Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de effecten van Inhoud of websites van derden. Dus bijvoorbeeld:

We hebben geen controle over websites van derden.

Een link naar of van een van Onze Diensten vertegenwoordigt of impliceert niet dat we een website van derden onderschrijven.

We onderschrijven geen enkele Inhoud en beweren niet dat Inhoud nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk is. Inhoud kan aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn; technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten; of de privacy, publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden schenden of schenden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit iemands toegang, gebruik, aankoop of downloaden van Inhoud, of voor enige schade die voortvloeit uit websites van derden. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud.

Houd er rekening mee dat aanvullende algemene voorwaarden van derden van toepassing kunnen zijn op Inhoud die u downloadt, kopieert, koopt of gebruikt.

5. VERGOEDINGEN, BETALING EN VERLENGING

Kosten voor Betaalde Diensten.

Sommige van Onze Diensten worden tegen betaling aangeboden, zoals convertman.com-abonnementen. Door een Betaalde Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord de gespecificeerde kosten te betalen. Afhankelijk van de Betaalde Service kunnen er eenmalige of terugkerende kosten zijn. Voor terugkerende kosten brengen we kosten in rekening of brengen we kosten in rekening in het automatisch vernieuwende interval (zoals maandelijks, jaarlijks) dat u selecteert, op een vooruitbetalingsbasis totdat u opzegt, wat u op elk moment kunt doen door uw abonnement op te zeggen, plan of dienst.

Belastingen.

Voor zover toegestaan door de wet, of tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle vergoedingen exclusief toepasselijke federale, provinciale, staats-, lokale of andere overheidsverkopen, toegevoegde waarde, goederen en diensten, geharmoniseerde of andere belastingen, vergoedingen of heffingen (“ Belastingen”). U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke Belastingen met betrekking tot uw gebruik van Onze Diensten, uw betalingen of uw aankopen. Als we verplicht zijn om Belastingen te betalen of te innen van de vergoedingen die u hebt betaald of zult betalen, bent u verantwoordelijk voor die Belastingen en kunnen we de betaling innen.

Betaling.

Als uw betaling mislukt, wordt Betaalde Diensten anderszins niet of niet op tijd betaald (bijvoorbeeld als u contact opneemt met uw bank of creditcardmaatschappij om de kosten voor Betaalde Diensten) te weigeren of terug te draaien, of als we vermoeden dat een betaling frauduleus is, kan uw toegang tot Betaalde Diensten onmiddellijk annuleren of intrekken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Automatische Vernieuwing.

Om een ononderbroken service te garanderen, worden terugkerende Betaalde Diensten automatisch verlengd. Dit betekent dat tenzij u een Betaalde Service opzegt vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, deze automatisch wordt verlengd en u ons machtigt om elk betalingsmechanisme te gebruiken dat we voor u hebben geregistreerd, zoals creditcards of PayPal, of om u te factureren (waarin (indien de betaling binnen 15 dagen verschuldigd is) om de dan geldende abonnementskosten en eventuele Belastingen te innen. Standaard wordt uw Betaalde Diensten verlengd met hetzelfde interval als uw oorspronkelijke abonnementsperiode, dus als u bijvoorbeeld een één- maandabonnement op een convertman.com-abonnement, wordt u elke maand voor toegang in rekening gebracht voor een nieuwe periode van 1 maand. We kunnen uw account tot één maand voor het einde van de abonnementsperiode belasten om ervoor te zorgen dat vervelende factureringsproblemen uw toegang tot Onze Diensten niet per ongeluk verstoren. De datum voor de automatische verlenging is gebaseerd op de datum van de oorspronkelijke aankoop en kan niet worden veranderd. Als je toegang tot meerdere services hebt gekocht, heb je mogelijk meerdere verlengingsdatums.

Automatische verlenging annuleren.

U kunt uw Betaalde Diensten beheren en annuleren op de respectieve website van de Dienst. U kunt bijvoorbeeld al uw convertman.com-abonnementen beheren via uw convertman.com-accountpagina. Om een abonnement van convertman.com op te zeggen, gaat u naar uw accountpagina, klikt u op het abonnement dat u wilt annuleren en volgt u de instructies om het abonnement te annuleren of automatisch verlengen uit te schakelen.

Kosten en wijzigingen.

We kunnen onze vergoedingen op elk moment wijzigen in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en vereisten onder de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat we onze vergoedingen in de toekomst kunnen wijzigen, vergoedingen voor Onze Diensten in rekening kunnen brengen die voorheen gratis waren, of functies of functionaliteit die eerder in de vergoedingen waren inbegrepen, verwijderen of bijwerken. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, moet u uw Betaalde Service opzeggen.

Terugbetalingen

We hebben mogelijk een restitutiebeleid voor sommige van onze Betaalde Diensten, en we zullen ook restituties verlenen indien wettelijk vereist. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats en zijn alle betalingen definitief.

6. FEEDBACK

We horen graag van u en zijn altijd op zoek naar verbetering van Onze Diensten. Wanneer u opmerkingen, ideeën of feedback met ons deelt, stemt u ermee in dat we deze kunnen gebruiken zonder enige beperking of vergoeding aan u.

7. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE

Het is onze missie om geweldige tools te maken en Onze Diensten is ontworpen om u controle te geven over uw gebruik van onze tools. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat uw gebruik van Onze Diensten:

Zal in strikte overeenstemming zijn met De Overeenkomst;

Zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot alle toepasselijke wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, privacy, gegevensbescherming, de verzending van technische gegevens geëxporteerd vanuit het land waarin u woont, het gebruik of de levering van financiële diensten , kennisgeving en consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en valse reclame);

Niet voor onwettige doeleinden, om illegale inhoud te publiceren of ter bevordering van illegale activiteiten;

Geen inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van Itself Tools of een derde partij;

Onze systemen niet overbelasten of verstoren, of onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belasten, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald;

Zal de persoonlijke informatie van anderen niet bekendmaken;

Zal niet worden gebruikt om spam of ongevraagde bulkberichten te verzenden;

Zal geen enkele dienst of netwerk hinderen, verstoren of aanvallen;

Zal niet worden gebruikt voor het maken, verspreiden of mogelijk maken van materiaal dat malware, spyware, adware of andere schadelijke programma's of code mogelijk maakt, of ermee samenwerkt;

Geen reverse engineering, decompilatie, demontage, ontcijfering of andere poging om de broncode voor Onze Diensten of enige gerelateerde technologie die niet open source is, af te leiden; en

Het huren, leasen, uitlenen, verkopen of doorverkopen van Onze Diensten of gerelateerde gegevens is niet zonder onze toestemming.

8. SCHENDING VAN AUTEURSRECHT EN DMCA-BELEID

Terwijl we anderen vragen onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat een Inhoud uw auteursrecht schendt, schrijf ons dan alstublieft.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Overeenkomst draagt geen Itself Tools of intellectueel eigendom van derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (zoals tussen Itself Tools en u) uitsluitend bij Itself Tools. Itself Tools en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met Onze Diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Itself Tools (of de licentiegevers van Itself Tools). Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met Onze Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Het gebruik van Onze Diensten geeft u geen enkel recht of licentie om Itself Tools of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

10. DIENSTEN VAN DERDEN

Tijdens het gebruik van Onze Diensten kunt u diensten, producten, software, insluitingen of toepassingen (zoals thema's, extensies, plug-ins, blokken of verkooppuntterminals) inschakelen, gebruiken of kopen die zijn geleverd of vervaardigd door een derde partij of uzelf ( "Diensten van derden").

Als u services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

Services van derden worden niet doorgelicht, onderschreven of gecontroleerd door Itself Tools.

Elk gebruik van een Dienst van derden is op eigen risico en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor Diensten van derden.

Uw gebruik is uitsluitend tussen u en de respectieve derde partij ("Derde") en wordt beheerst door de voorwaarden en het beleid van de derde partij.

Sommige services van derden kunnen toegang tot uw gegevens vragen of vereisen via zaken als pixels of cookies. Als u de Dienst van Derden gebruikt of hen toegang verleent, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid en de praktijken van de Derde, die u zorgvuldig moet doornemen voordat u Diensten van Derden gebruikt. Services van derden werken mogelijk niet correct met Onze Diensten en we kunnen mogelijk geen ondersteuning bieden voor problemen die worden veroorzaakt door services van derden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de werking van een Service van derden of ondersteuning nodig hebt, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij.

In zeldzame gevallen kunnen we naar eigen goeddunken services van derden opschorten, uitschakelen of verwijderen van uw account.

11. WIJZIGINGEN

We kunnen elk aspect van Onze Diensten op elk moment bijwerken, wijzigen of stopzetten. Omdat we Onze Diensten voortdurend updaten, moeten we soms de juridische voorwaarden wijzigen waaronder ze worden aangeboden. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een bevoegde directeur van Itself Tools, of als Itself Tools een herziene versie publiceert. We laten u weten wanneer er wijzigingen zijn: we zullen ze hier plaatsen en de "Laatst bijgewerkt"-datum bijwerken, en we kunnen ook berichten op een van onze blogs plaatsen of u een e-mail of ander bericht sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. Als u Onze Diensten blijft gebruiken nadat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden, zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing, dus als u het niet eens bent met de wijzigingen in de nieuwe voorwaarden, moet u Onze Diensten niet meer gebruiken. Voor zover u een bestaand abonnement heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

12. BEËINDIGING

We kunnen uw toegang tot het geheel of een deel van Onze Diensten op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. We hebben het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van Onze Diensten aan een persoon of entiteit om welke reden dan ook te beëindigen of te weigeren. We zijn niet verplicht om eerder betaalde vergoedingen terug te betalen.

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van Onze Diensten, of, als u een Betaalde Service gebruikt, kunt u op elk moment annuleren, met inachtneming van het gedeelte Vergoedingen, betaling en verlenging van deze Servicevoorwaarden.

13. DISCLAIMERS

Onze Diensten, inclusief alle inhoud, artikelen, tools of andere bronnen, worden geleverd "zoals ze zijn". Itself Tools en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Alle artikelen en inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als professioneel advies. De juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd. U begrijpt en stemt ermee in dat alle acties die op basis van deze informatie worden ondernomen uitsluitend op eigen risico zijn.

Noch Itself Tools, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat Onze Diensten foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of services downloadt van of anderszins verkrijgt via Onze Diensten.

Itself Tools en zijn auteurs wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor acties die al dan niet zijn ondernomen op basis van een of alle inhoud van Onze Diensten. Door Onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en erkent u dat de verstrekte informatie en diensten niet mogen worden gebruikt als vervanging voor juridisch, zakelijk of ander professioneel advies.

14. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT.

Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, vallen De Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van Onze Diensten onder de wetten van de provincie Quebec, Canada, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. De juiste plaats voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met De Overeenkomst en toegang tot of gebruik van Onze Diensten die niet anderszins onderworpen zijn aan arbitrage (zoals hieronder aangegeven) zijn de provinciale en federale rechtbanken in Montreal, Quebec, Canada.

15. ARBITRAGEOVEREENKOMST

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met De Overeenkomst, of met betrekking tot enige juridische relatie die verband houdt met of afgeleid is van De Overeenkomst, zullen definitief worden beslecht door arbitrage volgens de arbitrageregels van het ADR Institute of Canada, Inc. De zetel van de arbitrage wordt Montreal Canada. De voertaal van de arbitrage is Engels. De arbitrale beslissing kan in elke rechtbank ten uitvoer worden gelegd. De winnende partij in een actie of procedure om De Overeenkomst af te dwingen, heeft recht op kosten en advocatenhonoraria.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Itself Tools, of zijn leveranciers, partners of licentiegevers, aansprakelijk zijn (inclusief voor producten of diensten van derden die zijn gekocht of gebruikt via Onze Diensten) met betrekking tot enig onderwerp van De Overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de aanschafkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan $50 of de vergoedingen die door u zijn betaald aan Itself Tools onder De Overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie, welke van de twee het grootst is. Itself Tools is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen als gevolg van zaken buiten haar redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

17. VRIJWARING

U stemt ermee in om Itself Tools, zijn contractanten en zijn licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, eisen, schade, kosten, claims en uitgaven, inclusief advocaten ' vergoedingen, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van Onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van De Overeenkomst of enige overeenkomst met een aanbieder van externe diensten die worden gebruikt in verband met Onze Diensten.

18. AMERIKAANSE ECONOMISCHE SANCTIES

U mag Onze Diensten niet gebruiken als dergelijk gebruik in strijd is met de Amerikaanse sanctiewetgeving of als u op een lijst staat die wordt bijgehouden door een Amerikaanse overheidsinstantie met betrekking tot aangewezen, beperkte of verboden personen.

19. VERTALING

Deze Servicevoorwaarden zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven. We kunnen deze Servicevoorwaarden in andere talen vertalen. In het geval van een conflict tussen een vertaalde versie van deze Servicevoorwaarden en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

20. DIVERSEN

De Overeenkomst (samen met alle andere voorwaarden die wij bieden die van toepassing zijn op een specifieke service) vormt de volledige overeenkomst tussen Itself Tools en u met betrekking tot Onze Diensten. Als een deel van De Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, is dat deel scheidbaar van De Overeenkomst en niet invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van De Overeenkomst. Een verklaring van afstand door een van de partijen van een voorwaarde of voorwaarde van De Overeenkomst of een schending daarvan, in enig geval, zal geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een daaropvolgende schending daarvan.

Itself Tools kan zijn rechten onder De Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. U mag uw rechten onder De Overeenkomst alleen overdragen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

KREDIET EN LICENTIE

Delen van deze Servicevoorwaarden zijn gemaakt door delen van de Servicevoorwaarden van WordPress (https://wordpress.com/tos) te kopiëren, aan te passen en opnieuw te gebruiken. Die Servicevoorwaarden zijn beschikbaar onder de Creative Commons Sharealike-licentie, en dus stellen we onze Servicevoorwaarden ook beschikbaar onder dezelfde licentie.