ਵੈਬਕੈਮ ਟੈਸਟ

ਵੈਬਕੈਮ ਟੈਸਟ

ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਕੈਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਪ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਐਪ ਗਾਈਡ।

ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਈਡ iPhones, Androids, Windows ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਪ ਗਾਈਡਾਂ ਸਕਾਈਪ, ਜ਼ੂਮ, ਵਟਸਐਪ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਨਿਯਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਗਾਈਡ ਚੁਣੋ।