Kushtet E Shërbimit

Përditësimi i fundit 2023-07-22

Këto Kushtet E Shërbimit janë shkruar fillimisht në anglisht. Ne mund t'i përkthejmë këto Kushtet E Shërbimit në gjuhë të tjera. Në rast të një konflikti midis një versioni të përkthyer të këtyre Kushtet E Shërbimit dhe versionit anglisht, versioni anglisht do të kontrollojë.

Ne, njerëzit nga Itself Tools, na pëlqen të krijojmë mjete në internet. Shpresojmë t'ju pëlqejnë.

Këto Kushtet E Shërbimit rregullojnë aksesin tuaj dhe përdorimin e produkteve dhe shërbimeve Itself Tools (“ne”) që ofron nëpërmjet ose për:

Faqet tona të internetit, duke përfshirë: adjectives-for.com, aidailylife.com, arvruniverse.com, convertman.com, ecolivingway.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, literaryodyssey.com, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, philodive.com, puzzlesmastery.com, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, tempmailmax.com, to-text.com, translated-into.com, veganhow.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com

Aplikacionet tona celulare ose "chrome extension" që lidhet me këtë politikë.**

** Aplikacionet tona celulare dhe "chrome extension" tani janë softuer "fundi i jetës", ato nuk janë më të disponueshme për t'u shkarkuar dhe as nuk mbështeten. Ne u rekomandojmë përdoruesve tanë që të fshijnë aplikacionet tona celulare dhe "chrome extension" nga pajisjet e tyre dhe në vend të tyre të përdorin faqet tona të internetit. Ne rezervojmë të drejtën të heqim nga ky dokument referencat për ato aplikacione celulare dhe "chrome extension" në çdo kohë.

Në këto Kushtet E Shërbimit, nëse i referohemi:

"Shërbimet Tona", ne po i referohemi produkteve dhe shërbimeve që ofrojmë nëpërmjet ose për ndonjë nga faqet tona të internetit, aplikacionin ose "chrome extension" që i referohet ose lidhet me këtë politikë, duke përfshirë çdo të listuar më sipër.

KËTO KUSHTET E SHËRBIMIT PËRSHKRUAJNË ZOTIMET TONA NDAJ JUSH, SI DHE TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË TUAJA KUR PËRDORNI SHËRBIMET TONA. JU LUTEMI, LEXONI ATO ME KUJDES DHE NA KONTAKTONI NËSE KENI NDONJË PYETJE. KËTO KUSHTET E SHËRBIMIT PËRFSHIJNË NJË DISPOZITË TË DETYRUESHME ARBITRAZHI NË SEKSIONIN 15. NËSE NUK JENI DAKORD ME KËTO KUSHTET E SHËRBIMIT, MOS PËRDORNI SHËRBIMET TONA.

Ju lutemi, lexoni me kujdes këto Kushtet E Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni Shërbimet Tona. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të Shërbimet Tona, ju pranoni të jeni të detyruar nga të gjitha rregullat, politikat dhe procedurat e tjera të funksionimit Kushtet E Shërbimit që ne mund t'i publikojmë herë pas here nëpërmjet Shërbimet Tona (së bashku, "Marrëveshja"). Ju gjithashtu pranoni që ne mund të ndryshojmë, përditësojmë ose shtojmë automatikisht Shërbimet Tona dhe Marrëveshja do të zbatohet për çdo ndryshim.

1. KUSH ËSHTË KUSH

"Ju" nënkupton çdo individ ose ent që përdor Shërbimet Tona. Nëse përdorni Shërbimet Tona në emër të një personi ose subjekti tjetër, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni i autorizuar të pranoni Marrëveshja në emër të atij personi ose entiteti, që duke përdorur Shërbimet Tona po pranoni Marrëveshja në emër të atij personi ose subjekti, dhe se nëse ju, ose ai person ose subjekt, shkelni Marrëveshja, ju dhe ai person ose subjekt bini dakord të jeni përgjegjës ndaj nesh.

2. LLOGARIA JUAJ

Kur përdorimi i Shërbimet Tona kërkon një llogari, ju pranoni të na jepni informacion të plotë dhe të saktë dhe ta mbani informacionin aktual në mënyrë që ne të mund të komunikojmë me ju për llogarinë tuaj. Mund të na duhet t'ju dërgojmë email për përditësime të dukshme (si ndryshimet në numrin tonë Kushtet E Shërbimit ose Politika e privatësisë), ose t'ju njoftojmë për pyetjet ligjore ose ankesat që marrim në lidhje me mënyrat që përdorni Shërbimet Tona, në mënyrë që të mund të bëni zgjedhje të informuara si përgjigje.

Ne mund të kufizojmë aksesin tuaj në Shërbimet Tona derisa të jemi në gjendje të verifikojmë informacionin e llogarisë tuaj, si p.sh. adresën tuaj të emailit.

Ju jeni vetëm përgjegjës dhe përgjegjës për të gjithë aktivitetin në llogarinë tuaj. Ju jeni gjithashtu plotësisht përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë tuaj (e cila përfshin mbajtjen e sigurt të fjalëkalimit tuaj). Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë veprim ose mosveprim nga ana juaj, duke përfshirë çdo dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve tuaja.

Mos shpërndani ose keqpërdorni kredencialet tuaja të aksesit. Dhe na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose për çdo shkelje tjetër të sigurisë. Nëse besojmë se llogaria juaj është komprometuar, ne mund ta pezullojmë ose çaktivizojmë atë.

Nëse dëshironi të mësoni se si ne i trajtojmë të dhënat që na jepni, ju lutemi shikoni numrin tonë Politika e privatësisë.

3. KËRKESAT PËR MOSHËN MINIMALE

Shërbimet Tona nuk u drejtohen fëmijëve. Nuk ju lejohet të përdorni ose përdorni Shërbimet Tona nëse jeni nën moshën 13 (ose 16 vjeç në Evropë). Nëse regjistroheni si përdorues ose përdorni ndryshe Shërbimet Tona, ju përfaqësoni se jeni të paktën 13 (ose 16 në Evropë). Ju mund të përdorni Shërbimet Tona vetëm nëse mund të lidhni ligjërisht një kontratë detyruese me ne. Me fjalë të tjera, nëse jeni nën moshën 18 vjeç (ose moshën madhore ku jetoni), mund të përdorni Shërbimet Tona vetëm nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari ligjor që pajtohet me Marrëveshja.

4. PËRGJEGJËSIA E VIZITORËVE DHE PËRDORUESVE

Ne nuk e kemi shqyrtuar dhe nuk mund ta shqyrtojmë të gjithë përmbajtjen (si teksti, fotografia, video, audio, kodi, programi kompjuterik, artikujt për shitje dhe materiale të tjera) (“Përmbajtja”) në sajtet e internetit që lidhen me, ose janë të lidhura nga, Shërbimet Tona. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë përdorim ose efekt të Përmbajtja ose faqeve të internetit të palëve të treta. Kështu, për shembull:

Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi faqet e internetit të palëve të treta.

Një lidhje me ose nga një prej Shërbimet Tona nuk përfaqëson ose nënkupton që ne mbështesim ndonjë faqe interneti të palëve të treta.

Ne nuk mbështesim asnjë Përmbajtja ose nuk paraqesim se Përmbajtja është i saktë, i dobishëm ose jo i dëmshëm. Përmbajtja mund të jetë fyese, e pahijshme ose e kundërshtueshme; përfshijnë pasaktësi teknike, gabime tipografike ose gabime të tjera; ose shkelin ose shkelin privatësinë, të drejtat e publicitetit, të drejtat e pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera pronësore të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë dëm që vjen nga qasja, përdorimi, blerja ose shkarkimi i Përmbajtja nga dikush, ose për ndonjë dëm që rezulton nga faqet e internetit të palëve të treta. Ju jeni përgjegjës për marrjen e masave të nevojshme për të mbrojtur veten dhe sistemet tuaja kompjuterike nga viruset, krimbat, kuajt e Trojës dhe përmbajtje të tjera të dëmshme ose shkatërruese.

Ju lutemi vini re se terma dhe kushte shtesë të palëve të treta mund të zbatohen për Përmbajtja që shkarkoni, kopjoni, blini ose përdorni.

5. TARIFAT, PAGESAT DHE RINOVIMI

Tarifa për Shërbime Me Pagesë.

Disa nga Shërbimet Tona ofrohen me një tarifë, si planet e convertman.com. Duke përdorur një Shërbim Me Pagesë, ju pranoni të paguani tarifat e specifikuara. Në varësi të Shërbim Me Pagesë, mund të ketë tarifa një herë ose tarifa të përsëritura. Për tarifat e përsëritura, ne do t'ju faturojmë ose do t'ju tarifojmë në intervalin e rinovimit automatik (si p.sh. mujor, çdo vit) që zgjidhni, në bazë të parapagimit derisa ta anuloni, gjë që mund ta bëni në çdo kohë duke anuluar abonimin tuaj, plan ose shërbimi.

Taksat.

Në masën e lejuar nga ligji, ose nëse nuk përcaktohet shprehimisht ndryshe, të gjitha tarifat nuk përfshijnë shitjet e zbatueshme federale, provinciale, shtetërore, lokale ose të tjera qeveritare, vlerën e shtuar, mallrat dhe shërbimet, taksat, tarifat ose tarifat e harmonizuara ose të tjera (" Taksat”). Ju jeni përgjegjës për të paguar të gjitha Taksat të aplikueshme në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimet Tona, pagesat tuaja ose blerjet tuaja. Nëse jemi të detyruar të paguajmë ose mbledhim Taksat për tarifat që keni paguar ose do të paguani, ju jeni përgjegjës për ato Taksat dhe ne mund të mbledhim pagesën.

Pagesa.

Nëse pagesa juaj dështon, përndryshe Shërbime Me Pagesë nuk paguhet ose paguhet në kohë (për shembull, nëse ju kontaktoni bankën ose kompaninë tuaj të kartës së kreditit për të refuzuar ose kthyer tarifën e tarifave për Shërbime Me Pagesë), ose ne dyshojmë se një pagesë është mashtruese, ne mund të anulojë ose revokojë menjëherë aksesin tuaj në Shërbime Me Pagesë pa ju njoftuar.

Rinovimi automatik.

Për të siguruar shërbim të pandërprerë, Shërbime Me Pagesë përsëritëse rinovohen automatikisht. Kjo do të thotë që nëse nuk anuloni një Shërbim Me Pagesë përpara përfundimit të periudhës së abonimit në fuqi, ai do të rinovohet automatikisht dhe ju na autorizoni të përdorim çdo mekanizëm pagese që kemi në regjistrim për ju, si kartat e kreditit ose PayPal, ose t'ju faturojmë (në të cilin pagesa e rastit duhet brenda 15 ditëve) për të mbledhur tarifën e abonimit të aplikueshëm në atë kohë, si dhe çdo Taksat. Si parazgjedhje, Shërbime Me Pagesë juaj do të rinovohet për të njëjtin interval si periudha juaj fillestare e abonimit, kështu për shembull, nëse blini një abonim mujor në një plan convertman.com, do të tarifoheni çdo muaj për akses për një periudhë tjetër 1-mujore. Ne mund të tarifojmë llogarinë tuaj deri në një muaj përpara përfundimit të periudhës së abonimit për t'u siguruar që problemet e bezdisshme të faturimit të mos ndërpresin pa dashje aksesin tuaj në Shërbimet Tona. Data për rinovimin automatik bazohet në datën e blerjes origjinale dhe nuk mund të jetë ndryshuar. Nëse keni blerë akses në shumë shërbime, mund të keni disa data rinovimi.

Anulimi i rinovimit automatik.

Ju mund të menaxhoni dhe anuloni Shërbime Me Pagesë në faqen e internetit të Shërbimit përkatës. Për shembull, ju mund të menaxhoni të gjitha planet tuaja të konvertimit.com përmes faqes së llogarisë tuaj convertman.com. Për të anuluar një plan convertman.com, shkoni në faqen e llogarisë tuaj, klikoni mbi planin që dëshironi të anuloni, më pas ndiqni udhëzimet për të anuluar abonimin ose çaktivizoni rinovimin automatik.

Tarifat dhe Ndryshimet.

Ne mund t'i ndryshojmë tarifat tona në çdo kohë në përputhje me këtë Kushtet E Shërbimit dhe kërkesat sipas ligjit në fuqi. Kjo do të thotë që ne mund të ndryshojmë tarifat tona në vijim, të fillojmë të tarifojmë tarifa për Shërbimet Tona që ishin më parë falas, ose të heqim ose përditësojmë veçoritë ose funksionalitetin që ishin përfshirë më parë në tarifa. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet, duhet të anuloni Shërbim Me Pagesë tuaj.

Rimbursimet

Ne mund të kemi një politikë rimbursimi për disa nga Shërbime Me Pagesë tona dhe do të ofrojmë gjithashtu rimbursime nëse kërkohet me ligj. Në të gjitha rastet e tjera, nuk ka rimbursim dhe të gjitha pagesat janë përfundimtare.

6. FEEDBACK

Na pëlqen të dëgjojmë nga ju dhe gjithmonë kërkojmë të përmirësojmë Shërbimet Tona. Kur ndani komente, ide ose komente me ne, ju pranoni që ne jemi të lirë t'i përdorim ato pa asnjë kufizim ose kompensim për ju.

7. PËRFAQËSIMI I PËRGJITHSHËM DHE GARANCIA

Misioni ynë është të krijojmë mjete të shkëlqyera dhe Shërbimet Tona janë krijuar për t'ju dhënë kontroll mbi përdorimin tuaj të veglave tona. Në veçanti, ju përfaqësoni dhe garantoni që përdorimi juaj i Shërbimet Tona:

Do të jetë në përputhje të plotë me Marrëveshja;

Do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi (duke përfshirë, pa kufizim, të gjitha ligjet e zbatueshme në lidhje me sjelljen në internet dhe përmbajtjen e pranueshme, privatësinë, mbrojtjen e të dhënave, transmetimin e të dhënave teknike të eksportuara nga vendi në të cilin banoni, përdorimin ose ofrimin e shërbimeve financiare , njoftimi dhe mbrojtja e konsumatorit, konkurrenca e pandershme dhe reklamat e rreme);

Nuk do të jetë për qëllime të paligjshme, për të publikuar përmbajtje të paligjshme, ose për të nxitur aktivitete të paligjshme;

Nuk do të cenojë ose shpërdorojë të drejtat e pronësisë intelektuale të Itself Tools ose të ndonjë pale të tretë;

Nuk do të mbingarkojë ose ndërhyjë në sistemet tona ose nuk do të imponojë një ngarkesë të paarsyeshme ose në mënyrë disproporcionale të madhe në infrastrukturën tonë, siç përcaktohet nga ne sipas gjykimit tonë;

Nuk do të zbulojë të dhënat personale të të tjerëve;

Nuk do të përdoret për të dërguar mesazhe të padëshiruara ose me shumicë të pakërkuar;

Nuk do të ndërhyjë, ndërpresë ose sulmojë asnjë shërbim ose rrjet;

Nuk do të përdoret për të krijuar, shpërndarë ose mundësuar material që është, lehtëson ose funksionon në lidhje me malware, spyware, adware ose programe ose kode të tjera me qëllim të keq;

Nuk do të përfshijë inxhinieri të kundërt, dekompilimin, çmontimin, deshifrimin ose përpjekjen në ndonjë mënyrë tjetër për të nxjerrë kodin burimor për Shërbimet Tona ose ndonjë teknologji të lidhur që nuk është me burim të hapur; dhe

Nuk do të përfshijë marrjen me qira, dhënien me qira, huadhënien, shitjen ose rishitjen e Shërbimet Tona ose të dhëna të ngjashme pa pëlqimin tonë.

8. SHKELJA E TË DREJTËS SË AUTORIT DHE POLITIKA DMCA

Ndërsa kërkojmë nga të tjerët të respektojnë të drejtat tona të pronësisë intelektuale, ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se ndonjë Përmbajtja shkel të drejtat tuaja të autorit, ju lutemi na shkruani.

9. PRONËSIA INTELEKTUALE

Marrëveshja nuk ju transferon asnjë pronë intelektuale Itself Tools ose të palëve të treta, dhe të gjitha të drejtat, titulli dhe interesi në dhe për këtë pronë mbeten (si midis Itself Tools dhe jush) vetëm me Itself Tools. Itself Tools dhe të gjitha markat e tjera tregtare, markat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me Shërbimet Tona janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Itself Tools (ose licensuesve të Itself Tools). Markat e tjera tregtare, markat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me Shërbimet Tona mund të jenë marka tregtare të palëve të treta. Përdorimi i Shërbimet Tona nuk ju jep asnjë të drejtë ose licencë për të riprodhuar ose përdorur ndryshe markat tregtare Itself Tools ose të palëve të treta.

10. SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA

Gjatë përdorimit të Shërbimet Tona, mund të aktivizoni, përdorni ose blini shërbime, produkte, softuer, ngulitje ose aplikacione (si temat, shtesat, shtojcat, blloqet ose terminalet e pikave të shitjes) të ofruara ose të prodhuara nga një palë e tretë ose vetë ( "Shërbimet e palëve të treta").

Nëse përdorni ndonjë shërbim të palëve të treta, ju e kuptoni se:

Shërbimet e palëve të treta nuk verifikohen, miratohen ose kontrollohen nga Itself Tools.

Çdo përdorim i një shërbimi të palëve të treta është në rrezikun tuaj dhe ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës ndaj askujt për shërbimet e palëve të treta.

Përdorimi juaj bëhet vetëm ndërmjet jush dhe palës së tretë përkatëse ("Pala e tretë") dhe drejtohet nga kushtet dhe politikat e Palës së Tretë.

Disa shërbime të palëve të treta mund të kërkojnë ose kërkojnë qasje në të dhënat tuaja përmes gjërave të tilla si pikselët ose skedarët e skedarëve. Nëse përdorni shërbimin e palëve të treta ose u jepni atyre akses, të dhënat do të trajtohen në përputhje me politikën dhe praktikat e privatësisë së palës së tretë, të cilat duhet t'i rishikoni me kujdes përpara se të përdorni ndonjë shërbim të palës së tretë. Shërbimet e palëve të treta mund të mos funksionojnë siç duhet me Shërbimet Tona dhe ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë mbështetje për problemet e shkaktuara nga ndonjë shërbim i palës së tretë.

Nëse keni pyetje ose shqetësime rreth mënyrës se si funksionon një shërbim i palës së tretë ose keni nevojë për mbështetje, kontaktoni drejtpërdrejt me palën e tretë.

Në raste të rralla, sipas gjykimit tonë, ne mund të pezullojmë, çaktivizojmë ose heqim Shërbimet e Palëve të Treta nga llogaria juaj.

11. NDRYSHIMET

Ne mund të përditësojmë, ndryshojmë ose ndërpresim çdo aspekt të Shërbimet Tona në çdo kohë. Meqenëse po përditësojmë vazhdimisht Shërbimet Tona, ndonjëherë duhet të ndryshojmë kushtet ligjore sipas të cilave ato ofrohen. Marrëveshja mund të modifikohet vetëm nga një amendament me shkrim i nënshkruar nga një ekzekutiv i autorizuar i Itself Tools, ose nëse Itself Tools poston një version të rishikuar. Ne do t'ju njoftojmë kur të ketë ndryshime: do t'i postojmë këtu dhe do të përditësojmë datën "Përditësimi i fundit", dhe gjithashtu mund të postojmë në një nga blogjet tona ose t'ju dërgojmë një email ose komunikim tjetër përpara se ndryshimet të hyjnë në fuqi. Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimet Tona pas hyrjes në fuqi të kushteve të reja do t'i nënshtrohet kushteve të reja, kështu që nëse nuk jeni dakord me ndryshimet në kushtet e reja, duhet të ndaloni përdorimin e Shërbimet Tona. Në masën që keni një abonim ekzistues, mund të kualifikoheni për një rimbursim.

12. NDËRPRERJA

Ne mund të ndërpresim aksesin tuaj në të gjithë ose ndonjë pjesë të Shërbimet Tona në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim, i cili hyn në fuqi menjëherë. Ne kemi të drejtën (megjithëse jo detyrimin) që, sipas gjykimit tonë, të ndërpresim ose të mohojmë aksesin dhe përdorimin e ndonjë prej Shërbimet Tona çdo individi ose subjekti për çfarëdo arsye. Ne nuk do të kemi asnjë detyrim për të siguruar një rimbursim të çdo tarife të paguar më parë.

Ju mund të ndaloni përdorimin e Shërbimet Tona në çdo kohë, ose, nëse përdorni një Shërbim Me Pagesë, mund ta anuloni në çdo kohë, në varësi të seksionit të tarifave, pagesave dhe rinovimit të këtyre Kushtet E Shërbimit.

13. MOHIM PËRGJEGJËSIE

Shërbimet Tona, duke përfshirë çdo përmbajtje, artikull, vegël ose burime të tjera, ofrohen "siç është". Itself Tools dhe furnizuesit dhe licencuesit e tij mohojnë të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mosshkeljes.

Të gjithë artikujt dhe përmbajtja janë dhënë vetëm për qëllime informative dhe nuk synohen si këshilla profesionale. Saktësia, plotësia ose besueshmëria e një informacioni të tillë nuk janë të garantuara. Ju e kuptoni dhe pranoni që çdo veprim i ndërmarrë në bazë të këtij informacioni është vetëm në rrezikun tuaj.

As Itself Tools, as furnitorët dhe licencuesit e tij, nuk japin asnjë garanci se Shërbimet Tona do të jetë pa gabime ose se qasja në të do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë. Ju e kuptoni se shkarkoni ose merrni përmbajtje ose shërbime nëpërmjet Shërbimet Tona, ose merrni në ndonjë mënyrë tjetër, sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj.

Itself Tools dhe autorët e tij mohojnë shprehimisht çdo përgjegjësi për veprimet e ndërmarra ose jo bazuar në ndonjë ose të gjitha përmbajtjet e Shërbimet Tona. Duke përdorur Shërbimet Tona, ju pranoni këtë mohim dhe pranoni se informacioni dhe shërbimet e ofruara nuk duhet të përdoren si zëvendësim për këshilla ligjore, biznesi ose të tjera profesionale.

14. JURIDIKSIONI DHE LIGJI NË FUQI.

Me përjashtim të masës kur ndonjë ligj i zbatueshëm parashikon ndryshe, Marrëveshja dhe çdo akses ose përdorimi i Shërbimet Tona do të rregullohet nga ligjet e provincës së Quebec, Kanada, duke përjashtuar dispozitat e tij për konfliktin e ligjit. Vendi i duhur për çdo mosmarrëveshje që lind ose ka të bëjë me Marrëveshja dhe çdo akses ose përdorim i Shërbimet Tona që nuk i nënshtrohet ndryshe arbitrazhit (siç tregohet më poshtë) do të jenë gjykatat provinciale dhe federale të vendosura në Montreal, Quebec, Kanada.

15. MARRËVESHJA E ARBITRAZHIT

Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me Marrëveshja, ose në lidhje me çdo marrëdhënie juridike të lidhur ose që rrjedh nga Marrëveshja, do të zgjidhen përfundimisht nga arbitrazhi sipas Rregullave të Arbitrazhit të Institutit ADR të Kanadasë, Inc. Selia e Arbitrazhit do të jetë Montreal, Kanada. Gjuha e arbitrazhit do të jetë anglishtja. Vendimi i arbitrazhit mund të zbatohet në çdo gjykatë. Pala mbizotëruese në çdo veprim ose procedim për zbatimin e Marrëveshja do të ketë të drejtën e shpenzimeve dhe tarifave të avokatit.

16. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Në asnjë rast Itself Tools, ose furnitorët, partnerët ose licencuesit e tij, nuk do të jenë përgjegjës (përfshirë çdo produkt ose shërbim të palës së tretë të blerë ose përdorur nëpërmjet Shërbimet Tona) në lidhje me çdo çështje të Marrëveshja sipas ndonjë kontrate, neglizhence, përgjegjësie strikte ose teori të tjera ligjore ose të barabarta për: (i) çdo dëm të veçantë, të rastësishëm ose pasues; (ii) koston e prokurimit për produkte ose shërbime zëvendësuese; (iii) për ndërprerjen e përdorimit ose humbjen ose prishjen e të dhënave; ose (iv) për çdo shumë që tejkalon $50 ose tarifat e paguara nga ju në Itself Tools sipas Marrëveshja gjatë periudhës dymbëdhjetë (12) mujore përpara shkakut të veprimit, cilado qoftë më e madhe. Itself Tools nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për çdo dështim ose vonesë për shkak të çështjeve jashtë kontrollit të arsyeshëm të tij. Sa më sipër nuk do të zbatohet në masën e ndaluar me ligjin në fuqi.

17. DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të parrezikshëm Itself Tools, kontraktorët e tij dhe licencuesit e tij, dhe drejtorët, oficerët, punonjësit dhe agjentët e tyre përkatës nga dhe kundër çdo humbjeje, detyrimi, kërkesash, dëmshpërblimi, kostoje, pretendimi dhe shpenzimi, duke përfshirë avokatët Tarifat, që rrjedhin ose lidhen me përdorimin tuaj të Shërbimet Tona, duke përfshirë, por pa u kufizuar në shkeljen tuaj të Marrëveshja ose ndonjë marrëveshje me një ofrues të shërbimeve të palëve të treta të përdorura në lidhje me Shërbimet Tona.

18. SANKSIONET EKONOMIKE TË SHBA

Ju nuk mund të përdorni Shërbimet Tona nëse një përdorim i tillë nuk është në përputhje me ligjin e sanksioneve të SHBA-së ose nëse jeni në ndonjë listë të mbajtur nga një autoritet qeveritar i SHBA-së në lidhje me persona të caktuar, të kufizuar ose të ndaluar.

19. PËRKTHIM

Këto Kushtet E Shërbimit janë shkruar fillimisht në anglisht. Ne mund t'i përkthejmë këto Kushtet E Shërbimit në gjuhë të tjera. Në rast të një konflikti midis një versioni të përkthyer të këtyre Kushtet E Shërbimit dhe versionit anglisht, versioni anglisht do të kontrollojë.

20. TË NDRYSHME

Marrëveshja (së bashku me çdo kusht tjetër që ne ofrojmë që zbatohet për çdo shërbim specifik) përbën të gjithë marrëveshjen midis Itself Tools dhe jush në lidhje me Shërbimet Tona. Nëse ndonjë pjesë e Marrëveshja është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo pjesë është e ndashme nga Marrëveshja dhe nuk ndikojë në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e pjesës tjetër të Marrëveshja. Një heqje dorë nga secila palë nga çdo kusht ose kusht i Marrëveshja ose çdo shkelje e tij, në çdo rast, nuk do të heqë dorë nga ky term ose kusht ose ndonjë shkelje e mëvonshme e tij.

Itself Tools mund të caktojë të drejtat e tij sipas Marrëveshja pa kushte. Ju mund të caktoni të drejtat tuaja sipas Marrëveshja vetëm me pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

KREDIA DHE LICENCA

Pjesë të këtyre Kushtet E Shërbimit janë krijuar duke kopjuar, përshtatur dhe ripërdorur pjesë të Kushtet E Shërbimit nga WordPress (https://wordpress.com/tos). Ato Kushtet E Shërbimit janë të disponueshme sipas licencës Creative Commons Sharealike, dhe kështu ne e bëjmë të disponueshme edhe Kushtet E Shërbimit-ën tonë nën të njëjtën licencë.