Kiểm tra webcam

Kiểm Tra Webcam

Nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục sự cố webcam bằng công cụ và hướng dẫn trực tuyến toàn diện của chúng tôi

Hướng dẫn toàn diện để khắc phục máy ảnh của bạn không hoạt động

Nếu máy ảnh của bạn đang gây rắc rối cho bạn, điều quan trọng là phải xác định vấn đề nằm ở đâu—đó là do thiết bị của bạn hay một ứng dụng cụ thể? Hướng dẫn của chúng tôi được điều chỉnh để giúp bạn xác định và giải quyết vấn đề, được chia thành hai loại: hướng dẫn thiết bị và hướng dẫn ứng dụng.

Hướng dẫn thiết bị cung cấp các bước khắc phục sự cố cho các sự cố liên quan đến phần cứng trên iPhone, Android, máy tính Windows, v.v. Những hướng dẫn này hoàn hảo nếu máy ảnh của bạn không hoạt động trên tất cả các ứng dụng.

Hướng dẫn ứng dụng tập trung vào các sự cố liên quan đến phần mềm trong các ứng dụng như Skype, Zoom, WhatsApp, v.v. Hãy sử dụng những hướng dẫn này nếu bạn chỉ gặp sự cố trong một ứng dụng cụ thể.

Chọn hướng dẫn thích hợp dựa trên tình huống của bạn để có các giải pháp mục tiêu.